Contact i Improwizacja Taneczna / start: 15.09

Rozgrzewamy, oddychamy, rozmiękczamy wstępnie ciało, harmonizujemy i równoważymy energię by
płynnie i otwarcie przejść w taniec.
Dążymy do kontaktu z samym sobą, do rozszerzenia percepcji aby twórczo, zmysłowo wejść w interakcję
w przestrzeni w parze czy w grupie.
Otwieramy nowe drogi ruchowe w ciele, uczymy się, jak używać dynamiki, którą tworzymy w kontakcie z partnerem aby płynnie przejść do podniesień lub zejść do ziemi.
Otwieramy się do kontaktu z partnerem, by otwierać, dzielić i przetwarzać chwile w bezkresny i wieloobliczowy ruch taneczny.
( I oczywiście dobrze się bawimy!) 🙂

Kiedy?
– wtorki, g. 20:45 – 22:00
– piątki, g. 19:00 – 20:30