Contact i Improwizacja Taneczna

Rozgrzewamy, oddychamy, rozmiękczamy wstępnie ciało, harmonizujemy i równoważymy energię by
płynnie i otwarcie przejść w taniec.
Dążymy do kontaktu z samym sobą, do rozszerzenia percepcji aby twórczo, zmysłowo wejść w
interakcję w przestrzeni w parze czy w grupie.
Otwieramy nowe drogi ruchowe w ciele, uczymy się, jak używać dynamiki, którą tworzymy w
kontakcie z partnerem aby płynnie przejść do podniesień lub zejść do ziemi.
Otwieramy się do kontaktu z partnerem, by otwierać, dzielić i przetwarzać chwile w bezkresny i
wieloobliczowy ruch taneczny.
( I oczywiście dobrze się bawimy!) 🙂