HARMONOGRAM WAKACYJNY

(01.07-31.08)

* For ENGLISH SCHEDULE  scroll down!

 

* K L I K N I J w okienko żółte – SALA BIAŁA

* K L I K N I J:  w okienko niebieskie – SALA NIEBIESKA

* K L I K N I J:  w okienko zielone – SALA Z ANTRESOLKĄ

HARMONOGRAM W PIGUŁCE” – poniżej głównego harmonogramu!

Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
800 - 1845
1900
1915
1930
1945
2000
2015
2030
Generuj obrazek
HARMONOGRAM  W  PIGUŁCE:

* PONIEDZIAŁEK

s a l a  b i a ł a:
– 18:00 – 19:30 – MOBILITY TO HANDSTAND – Haytham Hmiedat / Nie obowiązują zapisy / *NOWOŚĆ!
– 19.30 – 20.45 – FORRORenia Liszka / Nie obowiązują zapisy! /
s a l a  n i e b i e s k a:
– 18:00 – 19:30 – YOGA BALANCE – MASTER CLASS – Artem Nakonechnyi / Nie obowiązują zapisy! /
– 19:30 – 21:00 – SPOTKANIA Z MASAŻEMRafał Kałuzieński / zapisy: rafal.kaluzienski@gmail.com / /*
 ~~
* WTOREK
s a l a  b i a ł a:
– 16:45 – 18:15 – ACRO YOGA gr średniozaaw. Tomasz Pacan  / Nie obowiązują zapisy! /
– 18.15 – 19.15 – LATINO LADY STYLINGMili Morena / Nie obowiązują zapisy! / * START: 9 LIPCA
– 19.15 – 20:30 – ACRO YOGA z AcroTribe gr. Open. – Acro Tribe: Weronika Tyrpa, Basia Psiuk, Renia Pałka oraz goście / Nie obowiązują zapisy /

– 20:30 – 22:00 – JAM ACRO YOGI – Acro Tribe: Weronika Tyrpa, Basia Psiuk, Renia Pałka oraz goście / Nie obowiązują zapisy /

s a l a  n i e b i e s k a: 
– 18.00 – 19.15 – AFRO HOUSE Alain Ndasi, Gerard Guzyo / Nie obowiązują zapisy! /
– 19.15 – 20.30 – JOGA DLA WYGODY: VINYASA WZMACNIAJĄCA – Agata Mrowińska / Nie obowiązują zapisy /
* Te zajęcia odbywają się tylko w lipcu.
 ~~
* ŚRODA
s a l a  b i a ł a:

– 18.30 – 19.30 – JOGA OCZU / AKTYWIZACJA I RELAKSACJA OCZU – WIRGINIA Christi / Nie obowiązują zapisy/ * NOWOŚĆ!                                                                                                                                                                                              – 19.30 – 20.30 – AFRO DANCEAlain Ndasi, Gerard Guyzo / Nie obowiązują zapisy! /

s a l a  n i e b i e s k a:
– 18:00 – 19:00 – JOGA DLA WYGODY: VINYASA OTWIERACJĄCA I RELAKSACJA  – Agata Mrowińska / Nie obowiązują zapisy / * TYLKO W LIPCU!
– 19.00 – 20.30 – ACRO YOGA gr. początkującaTomasz Pacan / Nie obowiązują zapisy /
s a l a  z  a n t r e s o l k ą:
– 19:00 – 20:30 – KABARET „WTYCZKA”Władysław Skwirut / Nie obowiązują zapisy /
 ~~
* CZWARTEK
s a l a  b i a ł a:
– 18:15 – 19:15 –  LATINO LADY STYLINGMili Morena / Nie obowiązują zapisy! / * START: 11 LIPCA
– 19.15 – 20.30 – AFRO DANCEAlain Ndasi / Gerard Guyzo  / Nie obowiązują zapisy! /
s a l a  n i e b i e s k a:
– 18:30 – 19:45 – YOGA BALANCE – Artem Nakonchnyi / Nie obowiązują zapisy! /
– 19.45 – 21.00 – AKTYWNY STRETCHING z elementami psychomotorykiKrzysztof Satora                                          / Nie obowiązują zapisy! /
 ~~
* PIĄTEK
s a l a  b i a ł a:
– 19.15 – 20.30 – FORRO (średniozaaw.)Renia Liszka / Nie obowiązują zapisy! /
s a l a  n i e b i e s k a:
– 18.00 – 19.30 – MOBILITY TO HANDSTAND – Haytham Hmiedat / Nie obowiązują zapisy / * NOWOŚĆ!
~~
* SOBOTA
s a l a  b i a ł a:
– 12.30 – 13.30 – AFRO DANCEAlaina Ndasi / Gerard Guyzo / Nie obowiązują zapisy! /

SPOTKAJMY   SIĘ   W   KONTAKCIE! <3

* na te zajęcia nie obowiązuje karta MS 
* na te zajęcia nie obowiązuje cennik kontaktowy

 

__________________________________________________________________________

SUMMER SCHEDULE 

 

* MONDAY

white room
– 18:00 – 19:30 – MOBILITY TO HANDSTAND – Haytham Hmiedat / NEW! / subscriptions do not apply /            – 19:30 – 20:45 – FORRO – Renia Liszka / subscriptions do not apply /

blue room
– 18:00 – 19:30 – YOGA BALANCE MASTERCLASS – Artem Nakonechnyi  / subscriptions do not apply /                – 19:30 – 21:00 – MEETINGS WITH MASSAGE – Rafał Kałuzieński /subscriptions: rafal.kaluzienski@gmail.com / * /

~~
* TUESDAY

white room
– 16:45 – 18:15 – ACRO YOGA – intermediate group (course) – Tomasz Pacan / subscriptions do not apply /
– 18:15 – 19:15 – LATINO LADY STYLING – Mili Morena / subscriptions do not apply / * Start: 9.07
– 19:15 – 20:30 – ACRO YOGA with AcroTribe (open level) – Acro Tribe: Weronika Tyrpa, Basia Psiuk, Renia Pałka and guests / subscriptions do not apply /
– 20:30 – 22:00 – ACRO YOGA JAM 

blue room
– 18:00 – 19:15 – AFRO HOUSE – Alain Ndasi, Gerard Guzyo / subscriptions do not apply /
– 19:15 – 20:30 – YOGA VINYASA FOR STRENGTHENING – Agata Mrowińska / subscriptions do not apply / * Only in July!

* WEDNESDAY

white room                                                                                                                                                                                    – 18:30 – 19:30 – YOGA FOR THE EYES – Wirginia Christi / NEW! / subscriptions do not apply /                                – 19:30 – 20:30 – AFRO DANCE – Alain Ndasi, Gerard Guyzo / subscriptions do not apply /

blue room
– 18:00 – 19:00 – YOGA VINYASA FOR EXPANDING AND RELAXATION – Agata Mrowińska / / subscriptions do not apply / * Only in July!
– 19:00 – 20:30 – ACRO YOGA (beginner) – Tomasz Pacan / subscriptions do not apply /

small room (with mezzanine)
– 19:00 – 20:30 – CABARET GROUP „WTYCZKA”– Władysław Skwirut / subscriptions do not apply /

~~
* THURSDAY

white room
– 18:15 – 19:15 – LATINO LADY STYLING – Mili Morena / subscriptions do not apply / *Start: 11.07
– 19:15 – 20:30 – AFRO DANCE – Alain Ndasi / Gerard Guyzo / subscriptions do not apply /

blue room
– 18:30 – 19:45 – YOGA BALANCE – Artem Nakonchnyi / subscriptions do not apply /
– 19:45 – 21:00 – ACTIVE STRETCHING with elements of psychomotorics – Krzysztof Satora / subscriptions do not apply /

~~
* FRIDAY

white room                                                                                                                                                                                         – 19:15 – 20:30 – FORRO (intermediate group) – Junior Arto, Renia Liszka / subscriptions do not apply /

blue room
– 18:00 – 19:30 – MOBILITY TO HANDSTAND – Haytham Hmiedat / NEW! / subscriptions do not apply /

~~
* SATURDAY

white room
– 12:30 – 13:30 – AFRO DANCE – Alaina Ndasi / Gerard Guyzo / subscriptions do not apply /

MEET YOU IN CONTACT! <3

* Multi Sport card is not valid for these classes
* No „Kontakt” price list applies to these classes