Shai Daian – VOICE BEING! – 2 dniowy warsztat pracy z głosem / 29.02-1.03

KRAKÓW! Trochę czekaliśmy, ale warto było! // English below

Po raz kolejny zawita do nas Shai Dayan z Voice Being 🙂

KIEDY: 29.02 i 1.03 w godz. 10-17.30 (z przerwą na obiad pomiędzy)

GDZIE: Pierwszy dzień warsztatu – ul. Mogilska 40
Drugi dzień warsztatu – ul. Szpitalna 40
(Kontakt. Przestrzeń Ruchu, Tańca i Muzyki)

A co nas czeka?

Przed nami 2 dniowy warsztat pracy z głosem! – Z tym naszym głosem jak najbardziej wewnętrznym…

Bardziej to praktyka medytacyjna niż szlifowanie umiejętności. Bardziej zostawianie naszych kolejnych warstw i masek i szukanie głębi niż dryfowanie po powierzchni. Pozwolenie sobie na podążenie za naszym wewnętrznym głosem, który czasem w naszym codziennym życiu bywa przyćmiony.
A żeby to się mogło wydarzyć:
„(…) We have to allow ourselves to question the old image and our old identity. And we need to believe that we are able to do that, let go our old story and look at life with fresh eyes.” Shai Dayan

Praktyka, którą będziemy wykonywać uruchamia proces poszukiwania samych siebie w codzienności, w naszych podstawowych działaniach – w byciu z samym sobą i z innymi.
Jest praktyką poszukiwania wewnętrznej wolności bez względu na zmienne warunki zewnętrzne, w których się znajdujemy.
Praktyką, która może pozwolić nam wyjść poza nasze utarte schematy, w których na co dzień się poruszamy i odkryć co dżemie poza nimi 🙂

Narzędzia, z których będziemy korzystać: głos, oddech, ruch, muzyka, cisza i medytacja.

Poniżej kilka wypowiedzi uczestników:

„Głos to punkt, w którym spotyka się ciało, myśl i emocja. Pozwala to zajrzeć głębiej w siebie. Wibracja daje wielką siłę. Od nas zależy, jak ją wykorzystamy.”

“Czuję ogromną energię we własnym ciele. Te warsztaty dały mi poczucie szczęścia wynikającego z samego faktu, że żyję. Czuję teraz, że wszystko jest w porządku, że wystarczy być.”

“I experienced it as a powerful work; unique, pure, full of truth and integrity. It took me on a journey that reached my own edges. Shai led us with wisdom and simplicity. He led us through body, movement and sound. I felt my body as an instrument. My voice became present in a surprising way, unrecognisable, as if coming from an unknown place, uncontrolled by the mind.”

Warsztaty odbywają się w języku angielskim, niemniej będzie możliwość tłumaczenia w razie potrzeby.

O prowadzącym:
Shai Dayan jest muzykiem, wokalistą i ekspertem w dziedzinie terapii głosem, a także twórcą muzyki do filmów i przedstawień teatralnych. Od 15 lat zajmuje się eksplorowaniem związków pomiędzy muzyką, głosem i medytacją. Przez 5 lat studiował filozofię i oddawał się medytacji w Indiach. Jego warsztaty oraz koncerty w Europie i Izraelu są bardzo dobrze przyjmowane przez uczestników i słuchaczy.

Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.voicebeing.net

I mały prześwit z poprzednich warsztatów:

Oraz muzyka Shaia:

https://www.youtube.com/results?search_query=shai+dayan
https://www.facebook.com/voicebeing

ZAPISY: poprostujoga@gmail.com

O rezerwacji miejsca decyduje wpłata rezerwująca miejsce w wysokości 200 zł na podany w mailu zwrotnym numer konta.

Koszt:
350 zł przy wpłacie rezerwującej miejsce w wysokości 200 zł do 10.02
400 zł przy wpłacie do 20.02, 450 zł przy wpłacie po 20.02
——————————–

KRAKÓW! – We were waiting a little bit, but surely it was worth of it!

One more time we are happy to meet Shai Dayan from Voice Being 🙂

WHEN: 29.02 and 1.03 at 10-5.30 p.m (with a break in between for a lunch)

WHERE: First day of the workshops – Mogilska 40
Second day of the workshops – Szpitalna 40

And what awaits us?

We will be happy with 2 days workshop with our voice! – With our the most inner voice…

It will be more meditative, inner practice then improving some skills.
More peeling our layers one by one and living our masks a side to be able to find our inner depth.
We will try to find our inner voice and allow ourself to go after it.
And to make it possible:
„(…) We have to allow ourselves to question the old image and our old identity. And we need to believe that we are able to do that, let go our old story and look at life with fresh eyes.” Shai Dayan

Practice that we will be doing can open us for proces of searching ourself in our day to day life, in our daily activities, in beeing with ourself and with others.
It will be a practice of searching of our inner freedom no matter of changing circumstances in which we are.
Practice which can let us to go beyond our usual patterns of living and let us discover what can be beyond of them 🙂

Tools that will help us with it: voice, breath, movement, music and silent contemplation, meditation.

“I experienced it as a powerful work; unique, pure, full of truth and integrity. It took me on a journey that reached my own edges. Shai led us with wisdom and simplicity. He led us through body, movement and sound. I felt my body as an instrument. My voice became present in a surprising way, unrecognisable, as if coming from an unknown place, uncontrolled by the mind.” One of the Participants

Workshop will be in english, with little polish translation if necessary.

About Shai:
Shai Dayan is a Musician, Singer and Voice Healer. He studied Philosophy and practiced Meditation in I.M.I. (International Meditation Institute), in Kulu, India for 5 years, taking non-dualist perspective into part of his life. For the last 15 years he has been exploring the connection of Free Music, Free Voice and Meditation. He gives workshops under the name of VOICE BEING and performs concerts throughout Europe and Israel.

Website: https://www.voicebeing.net

Watch the film of some previous workshops:

Shai’s music:

https://www.youtube.com/results?search_query=shai+dayan
https://www.facebook.com/voicebeing

REGISTRATION for the workshop: poprostujoga@gmail.com

Full registration a place is after sending a payment 200 zł which reserve a place for given in an email number of the bank account.

Full price of the workshop:
350 zł – with the reservation payment of 200 zł till 10.02
400 zł – with the reservation payment of 200 zł till 20.02
450 zł – with the reservation payment of 200 zł after 20.02