Salwator Spring i koncert naszego wielokulturowego Chóru w Kontakcie / to już w tę sobotę o 19:00! Przybywajcie! :*

#youth #foreigners #networking

🇬🇧 ENGLISH (Polish ⬇️)

☂️ Due to expected rain, the event moves to the roof-covered café-garden in NIĆ – Sławkowska street no. 28.
🌳 The outdoor workshops are moved in time to June as anothe event: „Salwator Spring part2”.

✨ 22th MAY – TIMELINE ✨

⏱️ 17:00 – 20:00 ⏱️ MOSAIC GROUP – ART EXHIBITION „Salwator Spring”

⏱️ 17:00 – 18:00 ⏱️ STORIES FROM FOREIGN ECO-VILLAGES
🔹 Sebastian Naslund – founder of Hastekasen Gard in Sweden
🔹 Abhiik – lider of AMURT (Ananda Marga) in Portugal
🔹 Patrycja Paula Gas – how the youth can join international projects and volunteering

⏱️ 18:00 – 19:00 ⏱️ NETWORKING TEA
🔹 David McGirr – Cracow Ambassador of Multiculturalism
🔹 Collaborate Cracow – Cracow Ambassador of Multiculturalism
🔹 Kontakt Choir – Cracow Ambassador of Multiculturalism
🔹 Multicultural Centre in Krakow (led by Stowarzyszenie Internationaler Bund Polska)
🔹 Wielokulturowy Kraków Association
🔹 socjologists from UJ – research on the urban gardening ion Cracow
🔹 Zuzanna Heczko – founder of Salwator Community Garden
🔹 MarzenioBus – Stowarzyszenie Impact z Kielc – about their awesome Solidarity Project
🔹 Olha Menko – Fundacja Instytut Polska-Ukraina – about their multicultural engagement
🔹 Program Młody Kraków – about new opportunities for young Cracovians
🔹 invited to join: other local organizations, city gardeners and grass-root movements

⏱️ 19:00 – 20:00 ⏱️ CONCERT: KONTAKT CHOIR (Chór w Kontakcie)

⏱️ 20:00 – 22:00 ⏱️ OPEN JAM SESSION (with electricity ⚡)
🔹 few appointed musicians will open the session
🔹 all musicians ale welcome to join, local and foreign 🙂

—————————-

🇵🇱 POLISH (🇬🇧 English ⬆️)

☂️ Z powodu zapowiedzianych opadów, przenosimy wydarzenie do zadaszonego ogródka w wielokulturowej Kawiarni NIĆ na ul. Sławkowskiej 28.
🌳 Warsztaty na świeżym powietrzu przenosimy w czasie na czerwiec, zostaną ogłoszone jako „Salwator Spring part2”.

✨ 22th MAY – HARMONOGRAM ✨

⏱️ 17:00 – 20:00 ⏱️ GRUPA MOSAIC – WYSTAWA ARTYSTYCZNA „Salwator Spring”

⏱️ 17:00 – 18:00 ⏱️ OPOWIEŚCI Z ZAGRANICZNYCH EKOWIOSEK
🔹 Sebastian Naslund – założyciel ekowioski Hastekasen Gard w Szwecji
🔹 Abhiik – lider ekowioski AMURT (Ananda Marga) w Portugalii
🔹 Patrycja Paula Gas – jak młodzi mogą wziąć udział w międzynarodowych projektach i wolontariacie

⏱️ 18:00 – 19:00 ⏱️ HERBATKA NETWORKINGOWA
🔹 David McGirr – Krakowski Ambasador Wielokulturowości
🔹 Collaborate Cracow – Krakowski Ambasador Wielokulturowości
🔹 Chór Wielokulturowy w Kontakcie – Krakowski Ambasador Wielokulturowości
🔹 Centrum Wielokulturowe w Krakowie (prowadzone przez Stowarzyszenie Internationaler Bund Polska)
🔹 Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
🔹 socjologowie z UJ – badania na temat miejskiego ogrodnictwa w Krakowie
🔹 Zuzanna Heczko – założycielka Ogrodu Społecznego Salwator
🔹 MarzenioBus – Stowarzyszenie Impact z Kielc – o ich wyjątkowym Projekcie Solidarności
🔹 Olha Menko – Fundacja Instytut Polska-Ukraina – o działalności wielokulturowej
🔹 Program Młody Kraków – o nowych możliwościach dla młodych Krakowian
🔹 zapraszamy też inne organizacje, ogrody społeczne i ruchy aktywistyczne 🙂

⏱️ 19:00 – 20:00 ⏱️ KONCERT: CHÓR W KONTAKCIE

⏱️ 20:00 – 22:00 ⏱️ OTWARTY JAM SESSION Z PIECYKIEM ⚡
🔹 na miejscu będą muzycy, którzy poprowadzą sesję
🔹 zapraszamy też wszystkich wolnych muzyków lokalnych i zagranicznych 🙂

—————————-

🏰💰 Projekt finansowany ze środków Miasta Krakow