MISTRZOWSKI KURS WOKALNY – Robert Nakoneczny (pedagog wokalny), Olga Tsymbaluk (pianista) / TECHNIKA WOKALNA, PRACA NAD STYLEM, INTERPRETACJA / 26-28.03.21

Mistrzowski Kurs Wokalny – Robert Nakoneczny / pedagog wokalny
Olga Tsymbaluk / pianista

26-28 marca 2021 roku

TECHNIKA WOKALNA, PRACA NAD STYLEM, INTERPRETACJA
O P E R A (od baroku po współczesność)
O P E R E T K A
P I E Ś N I
O R A T O R I U M
M U S I C A L
KONTAKT:
robert.nakoneczny@gmail.com +48608576979
ROBERT NAKONECZNY (pedagog wokalny)
Artysta-Śpiewak, wiolonczelista i pedagog śpiewu. Studia instrumentalne odbył u prof. K. Michalika, prof. S. Pokorskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu i prof. S. Sallheima w Hanowerze.
Śpiew studiował u S. Woytowicz, A. Poli, J. Novotnej, K. Kałudowa. Specjalizował się w wykonawstwie muzyki okresu renesansu i baroku, oraz muzyki współczesnej. Współpracował z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Teatrem Wielkim w Łodzi, Warszawską Operą Kameralną, Teatro Massimo-Palermo, Teatro Politeama Palermo, Teatrem Chatelet-Paris, Palais des Beux Arts-Bruxelle, Teatro Real Madrid i in.
Koncertował m.in. z zespołami: Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis, Orkiestrą Kameralną PR Amadeus, Orkiestrą Kameralną W. Rajskiego, Zespołem Muzyki Dawnej ELYMA G. Garrido – Genewa, Zespołem Muzyki Dawnej Ars Nova, Christ Church Choir, Westminster Abbey Choir. Brał udział wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in: Festiwalu Wratislavia Cantans, w wielu Festiwalach Mozartowskich w Warszawie, Festival van Flaanderen – Brugge, Mozart Festival Madrid, Festiwal Muzyki Oratoryjnej w Nicei, Festiwal de Musique de Baroque de Paris, Festival de Grass, Settimana di Musica Sacra di Monreale w Palermo, Lyon Baroque Music Festival, Bachtage w Berlinie, Festiwalu Muzyki Barokowej w Queretaro. Koncerty i recitale w Andorze, Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Hong-Kongu, Holandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Rosji, Szwecji, Tajwanie, USA, Wielkiej Brytanii.
Odpowiadał za przygotowanie wokalne solistów przy produkcjach Bastien i Bastienne Mozarta w Palais des Beux Arts w Brukseli, Czarodziejski flet Mozarta dla Forum Enschede i dla Deutsche Oper w Berlinie, Brundibar H. Krasy dla Opery Narodowej w Pradze i Staatsoper w Berlinie, Król Roger Szymanowskiego dla Teatro Politeama w Palermo czy Oliwier Twist dla Theater des Westens w Berlinie. Dokonał nagrań archiwalnych dla Radio France, Radio Maxico, Polskiego Radia i Telewizji, TV TROS, RAIUNO. Konsultant wokalny w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
„Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm
daje jakość. A jakość to jest gwarancja sukcesu… „
OLGA TSYMBALUK (pianistka)
Pianistka. Pochodzi ze Lwowa. Naukę gry na fortepianie zaczęła w wieku pięciu lat. W 2000 r. z wyróżnieniem ukończyła Lwowską Specjalistyczną Szkołę Muzyczną im. Salomei Kruszelnickiej. Studia magisterskie oraz podyplomowe ukończyła na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Romany Podsadeckiej-Ostafil. Trzykrotnie występowała z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej, laureatka kilku konkursów pianistycznych.
Obecnie pracuje jako pianistka na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie oraz jako pianista-korepetytor solistów w Operze Krakowskiej. Wykonuje również partię fortepianu w spektaklach Opery Krakowskiej, m. in. w takich spektaklach, jak Podróż Zimowa F. Schuberta do słów S. Barańczaka z Andrzejem Biegunem w roli głównej i w reżyserii Józefa Opalskiego, Cabaret Lunaire (Brettl-Lieder i Cabaret Lunaire) A. Schoenberga z Agatą Zubel w roli głównej, oraz partię fortepianu w orkiestrze (Ariadna na Naxos R. Straussa, Joanna d’Arc na stosie A. Honeggera, oraz Turek we Włoszech i Cyrulik Sewilski G. Rossiniego i in.). W ramach projektu Opery Krakowskiej Pieśń – Teatr słowa brała udział w koncertach Pieśń I romans rosyjski (z muzyką M. Musorgskiego, P. Czajkowskiego, S. Rachmaninowa, D. Szostakowicza i in.), Śpiewnik domowy – pieśni I ballady Stanisława Moniuszki oraz w Koncercie finałowym projektu na Dużej scenie Opery Krakowskiej, wykonując z Katarzyną Oleś-Blachą Pieśni księżniczki z baśni K. Szymanowskiego oraz z Andrzejem Lampertem romanse P. Czajkowskiego.
Współpracowała z Chórem Polskiego Radia, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Trondheim Symphony Orchestestra, Antonina Campi Masterclass oraz, jako kameralistka, z wieloma wybitnymi polskimi śpiewakami.
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:
Kurs będzie odbywać się w trybie indywidualnym, każdy z uczestników oddzielnie pracuje nad utworami pod okiem pedagoga i pianisty.
KRAKOWSKI Mistrzowski Kursy Wokalny odbędzie się w dniach 26 – 28 marca 2021 roku w KONTAKT. PRZESTRZEŃ RUCHU I TAŃCA ul. Szpitalna, 31-024 Kraków ( I piętro)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia Kursu w formule Online, jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwi ich przeprowadzenie
stacjonarnie.
Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych,
uczniowie szkół muzycznych, nauczyciele szkolnictwa muzycznego, osoby zawodowo posługujące się głosem oraz amatorzy.
Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas kursu.
Uczestnicy mają zagwarantowane 3 lekcje oraz udział w koncercie podsumowującym kurs.
Uczestnicy będą mieć zapewnioną współpracę z akompaniatorem, nuty dla akompaniatora powinny zostać przesłane na adres: robert.nakoneczny@gmail.com
W sali gdzie będzie prowadzony Kurs, obowiązuje szczegółowy regulamin uwzględniający aktualne zalecenia przeciwepidemiczne Ministra Zdrowia.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń Sanepidu dotyczących bezpiecznego przebywania w miejscach publicznych w czasie epidemii COVID-19.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia udziału w Kursie należy dokonać do 22 marca 2021 roku,
przesyłając na adres organizatorów ( e-mail) czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisane oświadczenie dotyczące danych osobowych, wraz z dołączonym dowodem wpłaty za kurs.
Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.
Dokumenty należy przesyłać w postaci zeskanowanych plików z odręcznymi podpisami.
Zgłoszenia nadesłane po terminie rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc.
Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona.
Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonuje pedagog na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
OPŁATY ZA MISTRZOWSKI KURS WOKALNY:
Koszt kursu:
– 1 lekcje z pedagogiem wokalnym i pianistą 250 zł / netto
– 1 lekcja z pedagogiem bez akompaniatora 200 zł /netto
– Pełen kurs to 3 lekcje z pedagogiem i pianistą 750 zł / netto
– uczestnictwo bierne 50 zł/netto/ dzień
Ilość lekcji do uzgodnienia w zależności od potrzeb uczestnika, charakter lekcji tj. lekcja techniczna, interpretacyjna również do uzgodnienia.
Wpłat należy dokonywać na konto:
PKO BP :
PL 14 1020 4027 0000 1302 0168 0362
Z DOPISKIEM “ Kurs Mistrzowski Kraków – marzec 2021”
Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, podróży i wyżywienia.
Każdy uczestnik Mistrzowskiego Kursu Wokalnego otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w kursie w formie dyplomu.
KONTAKT: Robert Nakoneczny + 48 608 576 979 / robert.nakoneczny@gmail.com