Atelier Swing Vocal – Ćwiczenie standardów jazzowych – Lydie Kotlinski, Gabriel Kotliński/ *Ostatnie przed wakacjami ~ 16 czerwca

„Atelier Swing Vocal” to warsztaty wokalnej improwizacji i interpretacji jazzowej, bo nie ma jazzu bez rytmu swingowego!

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które chcą bliżej zapoznać się ze standardami jazzowymi lub lepiej je zrozumieć.

Utwory zostaną wybrane przez organizatorów.

Praca będzie opierać się na trzech standardach jazzowych opracowanych przed warsztatami przez uczestników.

Warsztaty skupią się na interpretacji oraz wokalnej improwizacji, bazując się na 3 utworach.

Praca będzie podzielona na trzy etapy:

1. Rozgrzewka i przygotowanie standardów.

2. Praca nad indywidualną interpretacją.

3. Praca nad improwizacją (w parach).

Liczba uczestników jest ograniczona do 14 osób.

CENA: 150zł

Prowadzenie: Lydie Kotlinski.

Akompaniator-pianista: Gabriel Kotliński.

KIEDY? Niedziela, 16 czerwca 2024 / 10:30-13:15

GDZIE? Kontakt Przestrzeń Ruchu Tańca i Muzyki, ul. Szpitalna 40, Kraków

Zapisy: lydie.kotlinski@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English version:

 

Atelier Swing Vocal – Practicing jazz standards.

 

„Atelier Swing Vocal” is a workshop on vocal improvisation and jazz interpretation, because there is no jazz without swing rhythm!

 

The workshops are intended for people who want to learn more about jazz standards or understand them better.

 

The songs will be selected by the organizers.

 

The work will be based on three jazz standards developed by the participants before the workshops.

The workshops will focus on interpretation and vocal improvisation, based on 3 songs.

 

The work will be divided into three stages:

 

1. Warm-up and preparation of standards.

2. Work on individual interpretation.

3. Work on improvisation (in pairs).

 

The number of participants is limited to 14 people.

 

PRICE:

PLN 150

 

Moderator: Lydie Kotlinski.

Accompanist-pianist: Gabriel Kotliński.

 

WHEN?

Sunday, June 16, 2024

10:30-13:15

 

WHERE?

Kontakt Dance and Music Movement Space, Szpitalna street 40, Kraków

 

Registration: lydie.kotlinski@gmail.com

English below.

Atelier Swing Vocal – Ćwiczenie standardów jazzowych.

„Atelier Swing Vocal” to warsztaty wokalnej improwizacji i interpretacji jazzowej, bo nie ma jazzu bez rytmu swingowego!

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które chcą bliżej zapoznać się ze standardami jazzowymi lub lepiej je zrozumieć.

Utwory zostaną wybrane przez organizatorów.

Praca będzie opierać się na trzech standardach jazzowych opracowanych przed warsztatami przez uczestników.
Warsztaty skupią się na interpretacji oraz wokalnej improwizacji, bazując się na 3 utworach.

Praca będzie podzielona na trzy etapy:

1. Rozgrzewka i przygotowanie standardów.
2. Praca nad indywidualną interpretacją.
3. Praca nad improwizacją (w parach).

Liczba uczestników jest ograniczona do 14 osób.

CENA:
150zł

Prowadzenie: Lydie Kotlinski.
Akompaniator-pianista: Gabriel Kotliński.

KIEDY?
Niedziela, 16 czerwca 2024
10:30-13:15

GDZIE?
Kontakt Przestrzeń Ruchu Tańca i Muzyki, ul. Szpitalna 40, Kraków

Zapisy: lydie.kotlinski@gmail.com