Świadomość ciała w oparciu o metodę BMC

 
ANATOMIA CIAŁA W RUCHU!
każda środa, godz. 18:00 – 19:30 / start: 12.09
 
w Tym roku połączenia w ciele…na poziomie kostnym…więzadłowym…organiczno-szkieletowym…endokrynowo-szkieletowym.. .powięziowym: połączeniem układu szkieletowego, organów; więzadeł; miesni;…etc…
Na tej podstawie będziemy organizować potencjal ruchowy….
 
Dotkniemy istoty połączenia oddechu z ruchem. Dobrze zorganizowane ciało daje optymalny potencjał na ekonomiczne, spójne, harmonijne poruszanie się.
Zapraszam, Iwona.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Body Mind Centering
Twórczynią tej metody jest Bonny Benbridge Cohen
 
Body Mind Centering BMC
To anatomia funkcjonalna, doświadczalna.
To metoda pracy nad świadomością ciała.
To uczenie się przez doświadczanie
To poruszanie się podążając za naturalna inteligencja ciała
To zestrojenie się z systemami, warstwami ciała: kośćmi, stawami, więzadłami, organami, gruczołami dokrewnymi, mięśniami, tkanka łączna, powięzi, płynami ustrojowymi, układem oddechowym, krwionośnym, pokarmowym, nerwowym czy immunologicznym.
To działanie w oparciu o prawidłowe wzorce rozwojowe.
To dotarcie do pierwotnych odruchów.
To poszukiwanie w również obrębie filogenetyki i rozwoju ontogenicznego oraz neurofizjologii i funkcjonowania komórek.
To poznawanie optymalnych możliwości ciała droga percepcji za pośrednictwem zmysłów.
To docieranie do prawidłowego, organicznego, bez wysiłkowego, świadomego funkcjonowania naszego organizmu.
To niwelowanie zablokowanych czy działających drogą kompensacyjną wzorców
To przywracanie prawidłowych korelacji części ciała a co za tym idzie uzyskania wysokiej sprawności.
To zespolenie działania ciała i umysłu
To poszerzenie działanie ciała na poziomie holistycznym: cielesnym, psychofizycznym, osobistym…
To proces prowadzący do zrozumienia jak umysł wyraża się poprzez ciało a ciało poprzez umysł, z zachowaniem uniwersalnych zasad ruchu i integracji własnej osobowości.
 
Proces poszukiwań i uczenia się przebiega na kilku poziomach.
Informacji na poziomie ścisłej wiedzy anatomicznej i wspierających ja obrazów Somatyzacji czyli eksploracja poprzez zwrócenie uwagi do wewnątrz na oddychanie komórkowe, oraz percepcyjne odczuwanie.
Embodiment czyli ucieleśnienie.
Wiedza odkrywana i utrwalana jest za pośrednictwem percepcji własnej, osobistych doświadczeń i działania.
 
BMC jest wykorzystywane na wielu płaszczyznach: w tańcu, aktorstwie, pracy nad rozwojem oraz jako metoda wspomagająca kierunki medyczne /min pierwotnie: porażenie mózgowe/

Prowadzący:

Iwona Olszowska

Poziom:

Open

Wiek:

Dorośli

Wcześniejsze zapisy:

Nie

Jak się ubrać:

Wygodny strój sportowy, zmienne obuwie

Terminy