VOICE ESSENCE WORKSHOPS z Laor z Izraela!!! 18 maja! Warsztaty ODWOŁANE! :(

Kochani. Smutne wieści. Z przyczyn od nikogo niezależnych musimy anulować warsztat VoicEssence. Mamy nadzieję że jesienią Laor do nas powróci ze swoim pięknym głosem i pieśniami. 🙏

Poniżej zamieszczamy list do Was od Laor:

„Dear beloved people!
Unfortuantely I will not arrive this time to share the magic with you.
There has been a sad event in my family in Israel and I am on my way to be with my mom and support and hug.
I am very sad not to come this time but really look forward to make another date with you and to share music and love.
All and all the rain will fall like tears from a star
All and all the rain will show how fragile we are, how fragile we are.
Love is all. Thank you for your hearts.
Laor and the agradeço familia – Kerenna and Ori”

Dearest. Workshops with Laor are cancelled!!!  There’s letter for You from Laor (above). 🙁

___________________

****scroll down for english

Warsztaty VoicEssence / Podróż Głosu

Laor zabiera nas w inspirującą podróż przez dźwięki
i oddech, przedstawia nam magiczny świat głosu.
Tworzy przestrzenie, w których głęboko doświadczamy siebie samych w muzyce, oddechu, wibracjach i brzmieniu głosu.

Kiedy?
18.05 (sobota), 14.00-18.00

Gdzie?
Kraków / Kontakt
ul. Szpitalna 40

Koszt:
60euro

Możliwa zaliczka w celu zarezerwowania miejsc
Liczba miejsc ograniczona!

Link do zakupu biletu wstępu powyżej

———————-

WIĘCEJ O WARSZTACIE

Czym jest VoicEssence?

Muzyka to stan wolności. Zdarza się gdy odpuszczamy nasze oczekiwania i pomysły i najzwyczajniej pozwalamy by życie płynęło przez nas naturalnie i w harmonii.

Kiedy już płyniemy niesieni falą naszego oddechu i doświadczamy tego transu, stajemy się naszym naturalnym głosem, stajemy się wokalistą, piosenką, misterium …
stajemy się muzyką!

VoicEssence jest podróżą Wokalno-Oddechową, niosącą głębokie zmiany i doświadczenia. Poprzez oddech, głos i ruch uczestnicy warsztatu dotykają esencji swojego istnienia, kreatywności i życiodajnej siły.
VoicEsence to przestrzeń miłości i harmonii, w której dzieje się magia.

W bezpiecznych i inspirujących warunkach, Laor wprowadza nas w specjalne techniki oddechowe i wokalne.
Zapewnia wskazówki i wspiera naszą wokalną ekspresję poprzez techniki improwizacji i swobodnego ruchu. Dzieli się swoimi uzdrawiającymi piosenkami i współtworzy z nami nową muzykę, która rozwija się wraz z grupą.

Czego możemy się spodziewać?

VoicEssence zmienia połączenie i kontakt z samym sobą, z naszym życiem.
Po warsztacie z Laor łatwiej jest nam pielęgnować miłość i empatię do samego siebie. Czujemy płynącą, wszechobecną boską muzykę. Uwalniamy negatywne wzorce i bóle, tworząc przestrzeń dla nowych wizji i manifestacji. Re-programujesz swoje komórki, odkrywasz swoje najskrytsze ja, doświadczasz radości życia!

Dla kogo?

VoicEssence jest przeznaczony dla każdego,
i dla wszystkich tych którzy:
– chcą doświadczać siebie i życia poprzez muzykę i śpiew
– są zainteresowani odkrywaniem nieskończonej mocy głosu i jego leczniczych możliwości
– nie mają wcześniejszego doświadczenia wokalnego lub muzycznego
– ale także dla wokalistów i muzyków szukających inspiracji

Wdychanie Życia I Wydychanie Dźwięku, Głosu i Prawdy… Wdychanie Nowego, Świeżego i Dzikiego I Wydychanie Mądrości, Zabawy i Witalności.

—————-

O LAOR

Laor Oman-Naharin
Muzyk | Uzdrowicielka | Artstka | Wokalistka I Miłośniczka życia

Laor Oman-Naharin to wyjątkowa artystka, muzyk i przewodniczka podróży wewnętrznych, której pasją jest inspirowanie i prowadzenie ludzi do odkrywania siły ich głosu i możliwości uzdrawiających a także ich muzykalności.
Spotkania z Laor są unikatowe, inspirujące, budzące, jedyne w swoim rodzaju bo głęboko poruszające naszych dusz i naszego istnienia.

www.laormusic.com

Album Laor
Agradeco
/światowa premiera: kwiecień 2019

ITunes/Apple Music
https://itunes.apple.com/us/album/agradeco/1459452745?uo=4
Spotify

Bandcamp
https://laor.bandcamp.com/album/agradeco

—————————————-

VoicEssence Workshops / Vocal Journey

Laor takes us on an inspiring journey of sound and breath and introducing her magical vocal world. Laor guides us through breath and songs and creates a profound and playful space to explore our selves through music.

When?
18.05 (Saturday), 14.00-18.00

Where?
Krakow / Kontakt
ul. Szpitalna 40

Cost:
60euro

Its possible to pay an advance to reserve a ticket
The number of places is limited!

Link to the tickets above

————————-

MORE ABOUT WORKSHOPS

What is VoicEssence?

Music is a state of freedom. It happens once we let go of ideas and wishes and simply let life flow through us naturally and harmonically.
When ride the wave of our breath and experience that trance, we become our natural voice, the singer, the song and the great mystery…
we become music!

VoicEssence is a Vocal-Breath journey where profound life-changing experiences occur. People are able to meet their deepest essence, life force and creativity through breath, sound and movement. It is a space where pure love rules, harmony is in action and magic happens.
VoicEssence is a vocal-breath journey where profound life-changing…

Within a safe, playful and inspiring environment, Laor provides guidance through special breathing techniques, free movement, wild vocal expressions and improvisations. She shares her healing songs and co-creates new music rising in the moment with the group.

What to expect?

VoicEssence will transform your connection with yourself and your life. You will nurture self-love and compassion. You will feel divine music flowing. You will release negative patterns and pains, making space for new visions and manifestations. You will Re-member your cells, innermost self and the joy of being alive!

Is it for me?

VoicEssence is designed for anyone and everyone who wishes to explore themselves and their life through music and singing. It is for those interested to discover the infinite power of the voice and it’s healing abilities. No previous experience required.
Its also for musicians and vocalists looking for inspiration.

Inhaling life and expansion / Exhaling Sound, Voice and Truth… Inhaling New, Fresh and Wild / Exhaling Wisdom, Playfulness and Vitality.

———————————-

ABOUT LAOR

Laor Oman-Naharin
Musician | Medicine woman | Vocal artist | Lover of life.

Laor Oman-Naharin is a unique musician and an inner-journey travel guide whose main passion is to inspire and guide people to discover the power of their voice and its healing abilities and to deepen their musicality.
Gathering with Laor is a unique, awakening, inspiring and one of a kind experience that touches the depth of our souls and being;

www.laormusic.com

———————————

Laor’s debut Album – Agradeco – was released worldwide in April 2019
ITunes/Apple Music
https://itunes.apple.com/us/album/agradeco/1459452745?uo=4
Spotify

Bandcamp
https://laor.bandcamp.com/album/agradeco

——————————

Od LAOR

Ukochani,
Drogie Polskie Plemię,

Jestem tak bardzo szczęśliwa i poruszona,
planując moją pierwszą podróż do Waszej ziemi,
by dzielić z Wami muzykę, serce i magię.
Czuję, że łączy nas wyjątkowa więź… Aaaa!!!
Czuję się pobłogosławiona wcześniejszą możliwością poznania tak wielu wyjątkowych i pięknych osób z Polski, które spotkałam na swojej drodze podczas Festiwalu Initiations w Izraelu,
na który zaproszona zostałam przez wspaniałego
Shachara Caspi, by zaśpiewać podczas koncertu-ceremonii
i aby poprowadzić warsztaty wokalne VoicEssence.
Pamiętam lśniące, pełne miłości oczy, uśmiechy.
Natychmiast poczuliśmy połączenie, to ono poprowadziło nas do miejsca, w którym mamy dziś możliwość się spotkać.

Zapraszam Was wszystkich serdecznie do udziału,
współtworzenia i doświadczania ze mną magii tu w Polsce. Pragnę dzielić z Wami moją muzykę.
W otwartości naszych serc i w przynależności do kosmicznej muzycznej przestrzeni,
pragnę z Wami śpiewać i tworzyć zupełnie nową,
magiczną muzykę chwili.

Nie mogę doczekać się naszego spotkania,
wspólnego śpiewania.
MIŁOŚĆ jest wszystkim!

Sing you soon.
Agradeco
Laor
————————–

Beloved Poland tribe,

I am so happy and touched to come first time to your land and share music, heart and magic with all of you.
I feel something special with this connection…wow…
I feel so blessed to have met great people from your country and many more in the Initiation Festival in Israel, where I was invited by the amazing Shachar Caspi and Baz Attar to perform a ceremonial concert and guide a VoicEssence workshop.
I remember these shining, curious eyes and the loving smiles.
It was an immediate connection that led to this creation – now.

You are so welcomed to come and join me on this Agradeco magic in Poland where I will share my music, sing with you, create amazing new music from the moment and expand our hearts and beings in this spaceship of music.

Looking so much forward to meet you and sing together.
LOVE is all!

Sing you soon.
Agradeco
Laor