Sekretna siła „JA JESTEM” „Jak stworzyć zdrowie i dobre samopoczucie, kierując swoim wewnętrznym źródłem kreacji”. / Warsztaty z Gunterem Krugerem z Jivaka – body and mind 17 – 18 listopada

Sekretna siła „JA JESTEM” (english below)
„Jak uzyskać zdrowie i dobre samopoczucie, kierując swoim wewnętrznym źródłem kreacji”. / warsztaty z Gunterem Krugerem z Jivaka – body and mind17 – 18 listopada 2018 r.

Twoje źródło ma moc!

Powodzenie, kondycja, dobrobyt w naszym życiu nie przychodzi przypadkiem. Gdyby tak było z pewnością nie musielibyśmy wstawać rano z łóżka.

W każdym z nas jest wszechmocna siła. Nazywam to wewnętrznym twórcą. Jest to siła, do której zwracasz się za każdym razem, gdy mówisz „jestem”. Jest to moc, która manifestuje wszystko, co przywiązujesz do swojego „Jestem”.

Ilekroć mówisz, że jestem słaby, jestem samotny, jestem zmęczony, cierpię, nie jestem zdolny, jestem biedny, dajesz proste polecenie swemu wewnętrznemu stwórcy.

Wszystko, co przywiążesz do swojego „Jestem”, określa to, czego doświadczasz w swoim życiu.

Wszyscy święci i wybitne osobistości z przeszłości wiedzieli o swoim wewnętrznym źródle stworzenia i wiedzieli dokładnie, jak z niego korzystać. Dlatego byli w stanie tworzyć tak zwane cuda.

Jaka jest różnica między Tobą a tymi ludźmi?

Różnica jest oczywista, gdy patrzysz na to, co ci ludzie mówili o sobie.

Mówili na przykład, że jestem silny, jestem przebudzony, jestem w stanie, jestem wszechmocny, jestem nieograniczony, jestem światłem, jestem na drodze, jestem celem, jestem jednością z dobrem.
– Dawali jedynie pozytywne i wzmacniające polecenia do ich wewnętrznego źródła stworzenia.

Co przywiązujesz do swojego „Jestem”? Jak dowodzisz swoim wewnętrznym twórcą?

* Najbliższe warsztaty Jivaka w Krakowie…

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat korelacji między Twoimi myślami o sobie a twoją obecną rzeczywistością? Czy chcesz nauczyć się sterować swoim wewnętrznym źródłem kreacji?

Jeśli tak, możesz dołączyć do nadchodzących warsztatów w Krakowie.

Nauczysz się, jak dowodzić swoimi myślami, aby osiągnąć takie rzeczy, które wydają się niemożliwe w danym momencie.

W ciągu dwóch dni otrzymasz proste fizyczne i psychiczne techniki, które pomogą ci zmienić twoje wewnętrzne i zewnętrzne warunki.

Warsztaty będą również zawierały elementy masażu i delikatnych ćwiczeń fizycznych, aby osiągnąć głębszy stan relaksacji fizycznej i psychicznej.

Jeśli jesteś zainteresowany warsztatami i chcesz się upewnić, że nie zabraknie dla Ciebie miejsca, możesz zarejestrować się tak szybko, jak to możliwe. Liczba uczestników będzie ograniczona do czternastu osób.

____________________________________

KONTAKT I REJESTRACJA: jivakaforpoland@gmail.com

KIEDY? – 17 i 18 listopada
* sobota, 17 listopada, godz. 14:00 – 19:00
* niedziela, 18 listopada, godz. 10:00 – 17:30
MIEJSCE: Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca, ul. Szpitalna 40, I p., Kraków

CENA: 390 zł (jivakaforpoland@gmail.com)

Gwarancją uczestnictwa jest bezzwrotna zaliczka: 150 zł na nr konta:
Gunther Krueger: 73 2490 0005 0000 4000 2572 3806
w treści przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska i nr telefonu.

W razie pytań i dodatkowych informacji kontakt na jivakaforpoland@gmail.com lub tel. 577 333 108

___________________________________________________

O prowadzącym:

Gunther Krueger jest obecnie główną siłą napędową aktywności znanej jako Jivaka Body&Mind. Posiada długoletnie i głębokie doświadczenie w zastosowaniu i przekazywaniu metod służących zdrowiu ciała i umysłu. Swoją edukacje zaczął w 1993r. pod skrzydłami koreańskiego mistrza medytacji i Hap Ki Do – Sonsanim Ko. Myong. W przeciągu kilku następnych lat Gunther Krueger otrzymał pełne studium, którego metody pielęgnuje do dzisiaj. Zawiera ono praktykę sztuki walki, medytacji i tradycjonalnego leczenia naturalnego. Pomiędzy rokiem 1998-2000 Gunther żył głównie w Azji, gdzie otrzymał szczególny przekaz szlachetnych nauk m.in od nauczyciela Chonkgol Setthakorn. Jako pierwszy Europejczyk otrzymał tytuł nauczyciela szkoły Chi Kung. Do tej pory działał w Szwajcarii, Anglii, Polsce i Niemczech dzieląc się swoją wiedzą i udostępniając Jivaka Body&Mind szerszej ilości zainteresowanych podczas warsztatów, wykładów oraz sesji indywidualnych. Równolegle do swojej aktywności jako główny nauczyciel prowadzący kursy jest doradcą „menedżerowania stresu” dla firm i osób prywatnych, oferuje coaching, warsztaty świadomej pracy z ciałem, wsparcia osobistego oraz autorskie treningi uwalniania (dysfunkcja czaszkowo-szczękowa oraz „flux induction”).
Jako nauczyciel współpracuje rownież z międzynarodową organizacją coachingową „VISTAGE”. Od roku 2017 mieszka w Polsce, gdzie oferuje swoją wiedzę osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Konsultacje prowadzi w języku angielskim oraz niemieckim.

* więcej informacji: https://www.facebook.com/Jivaka.eu/

Obecne warunki w twoim życiu powstały w twoim umyśle i właśnie tam można je poprawić, ale nigdzie indzie j!

Umysł jest centrum twojego osobistego stworzenia, a zebrane słownictwo decyduje o jego jakości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz wykorzystać swoją wewnętrzną energię życiową i siłę swojego umysłu do zamanifestowania tego, czego pragniesz, zapraszam Cię na weekend wspaniałych wglądów i odkryć.

Ponieważ grupa będzie ograniczona do 14 uczestników, zarejestruj się tylko na wypadek, gdybyś chciał wziąć w niej udział.

_____________

In ENGLISH:

17. / 18. Nov. 2018 Krakow

The secret power of I am

„How to create health and wellbeing by steering your internal source of creation.“

The conditions in our life do not come by accident. If they would we surely would not need to leave the bed in the morning.

There is an almighty force in all of us. I call it the internal creator. It is that force which you are addressing whenever you say „I am“. It is the power that manifests everything which you attach to your „I am“.

Whenever you say I am weak, I am lonely, I am tired, I am suffering, I am not capable, I am poor you are giving a straight command to your internal creator.

Whatever you attach to your „I am“ determines that what you are experiencing in your life.

All saints and outstanding personalities of the past knew about their internal source of creation and they knew exactly how to use it right. That is why they were able to create so called miracles or wonders.

What is the difference between you and these people?

The difference is obvious when you look at what these people were saying about themselves.

They said for example I am strong, I am awake, I am able, I am almighty, I am limitless, I am the light, I am the way, I am the goal, I am one with the good.

They simply never did attach a weakening command to their „I am“. They only gave positive and empowering commands to their internal source of creation.

What do you attach to your „I am“? How do you command your internal creator?

The forthcoming Jivaka workshop in Krakow

Do you want to understand more about the correlation between your thoughts about yourself and your current reality? Do you want to learn how to steer your internal source of creation?

If yes you may join the forthcoming workshop in Krakow.

On this occasion you will learn and train how to command as a saint in order to create that which seems to be impossible at this point in time.

Within two days you will receive straight physical and mental techniques which will help you to transform your internal and external conditions.

The workshop will also contain massage and physical soft exercises in order to achieve a deeper state of physical and mental relaxation.
If you are interested and if you want to make sure that you will have your space in this workshop you may register as soon as possible. The number of participants will be limited to fourteen people only.

__________________________________________________

CONTACT AND REGISTRATION: jivakaforpoland@gmail.com

WHEN? – 17 and 18 November

* Saturday, November 17, at 14:00 – 19:00
* Sunday, November 18, at 10:00 – 17:30

PLACE: Contact Space of Movement and Dance, ul. Szpitalna 40, 1st floor, Krakow

PRICE: 390 zł (jivakaforpoland@gmail.com)
___________________________________________________