Prawo uzdrowienia / The law of healing – warsztaty rozwojowe – Gunter Kruger / 16-17 marca w Kontakcie

PRAWO UZDROWIENIA

*English below

+ Czy straciłeś cenny stan zdrowia i czy naprawdę chcesz go ponownie odzyskać?

+ Czy zrobiłeś już wszystko, co ludzie zalecili ci do zrobienia, ale mimo to cierpisz?

+ Czy już straciłeś nadzieję dla siebie

Cóż, mówię ci z pełnym przekonaniem, że posiadasz konkretną siłę, która ma moc przywrócić Ci pierwotny stan pokoju, porządku i zdrowia.

Chociaż ta siła jest obecna w Tobie w każdej chwili, nie może zrobić nic dla ciebie tak długo, jak długo temu zaprzeczasz i tak długo, jak długo będziesz nadawać sens szkodliwym myślom i emocjom.

Dlatego dwudniowe wydarzenie w Krakowie będzie dotyczyło pokazania
1. tego, jak rozwinąć tę wewnętrzną siłę, 2. jak oddzielić się od koncepcji, które powodują twoje obecne cierpienie,
3. jak mamądr prosić, żeby otrzymać,
4. i wreszcie jak naładować swoje ciało siłą życiową.

Tak długo, jak długo wierzysz, że warunki zewnętrzne mają moc przemiany twojego życia, naturalnie będziesz musiał czekać na ratowanie zewnętrzne.

Powiedz mi, jak długo jeszcze chcesz czekać na pomoc zewnętrzną, kiedy cała moc na świecie jest już obecna w Tobie?

Jeśli zdecydujesz się przyjść na warsztaty, prześlij prośbę na mój adres e-mail: jivakaforpoland@gmail.com

Kiedy: 16 i 17 marca 2019 r. – Kraków

Informacje:

Gunther Krüger będzie mówił po angielsku, a jego alosł będą tłumaczone na język polski.

Przynieś dwa koce, notatnik, długopis, coś do picia i 450 zł w gotówce w kopercie z Twoim imieniem i nazwiskiem.

Aby uwolnić się od problemów związanych z pieniędzmi podczas imprezy, przekaż proszę kopertę ze swoją inwestycją przed rozpoczęciem warsztatów.

Nie będzie przedpłaty, więc zaufam Twojemu słowu, że przyjdziesz po tym, jak się zarejestrujesz.

W przypadku, gdy ktoś nie przyjdzie, bez poinformowania o tym na siedem dni przed wydarzeniem, osoba ta nie będzie zaproszona do wzięcia udziału w przyszłym wydarzeniu.

Dziękuję Ci.
_______
English version:

THE LAW OF HEALING

+Did You lose your precious state health and do you truly wish to establish it again?

+Did You do already everything which people did recommend you to do but still you are suffering?

+Did You already lose hope on yourself?

Well, I tell you with full conviction that you incorporate a concrete force, which has the power to put You back in your original state of peace, order and health.

Although this force is present within You at any moment, it cannot do anything for you as long as you deny it and as long as You continue to give meaning to harmful thoughts and emotions.

Therefore the two days event in Krakow will be concerned with showing You 1. how to address that internal force, 2. how to disentangle from the concepts which create your current suffering, 3. how to claim that, which You want to achieve and finally how to charge your body with the living force.

As long as You believe that external conditions have the power to turn your life from good to bad, you will naturally have to wait for external rescue.

Tell me how much longer do you want to wait for external help, when all the power in the world is already present within yourself?

If you decide to come and learn, please send your request to my email address: jivakaforpoland@gmail.com

16th & 17th of March 2019 – Krakow

Please understand that I will only accept people who have an honest approach but no-one who just wants to be smart.

Gunther Krüger
Info:

Gunther Krüger will speak in English and then be translated into Polish.

Please bring two blankets, a notebook, a pen, something to drink and 450 Zl in cash put in an envelope with your name on it.

In order to be free from money issues during the event please hand over the envelope with your investment before the workshop will start.

There will be no pre payment so I will trust on your word that you will come after you did register.

In case that somebody will not come, without signing off seven days before the event, that person will not be welcome to join in a future event.

Thank you.

O prowadzącym:

Gunther Krueger jest obecnie główną siłą napędową aktywności znanej jako Jivaka Body&Mind. Posiada długoletnie i głębokie doświadczenie w zastosowaniu i przekazywaniu metod służących zdrowiu ciała i umysłu. Swoją edukacje zaczął w 1993r. pod skrzydłami koreańskiego mistrza medytacji i Hap Ki Do – Sonsanim Ko. Myong. W przeciągu kilku następnych lat Gunther Krueger otrzymał pełne studium, którego metody pielęgnuje do dzisiaj. Zawiera ono praktykę sztuki walki, medytacji i tradycjonalnego leczenia naturalnego. Pomiędzy rokiem 1998-2000 Gunther żył głównie w Azji, gdzie otrzymał szczególny przekaz szlachetnych nauk m.in od nauczyciela Chonkgol Setthakorn. Jako pierwszy Europejczyk otrzymał tytuł nauczyciela szkoły Chi Kung. Do tej pory działał w Szwajcarii, Anglii, Polsce i Niemczech dzieląc się swoją wiedzą i udostępniając Jivaka Body&Mind szerszej ilości zainteresowanych podczas warsztatów, wykładów oraz sesji indywidualnych. Równolegle do swojej aktywności jako główny nauczyciel prowadzący kursy jest doradcą „menedżerowania stresu” dla firm i osób prywatnych, oferuje coaching, warsztaty świadomej pracy z ciałem, wsparcia osobistego oraz autorskie treningi uwalniania (dysfunkcja czaszkowo-szczękowa oraz „flux induction”).
Jako nauczyciel współpracuje rownież z międzynarodową organizacją coachingową „VISTAGE”. Od roku 2017 mieszka w Polsce, gdzie oferuje swoją wiedzę osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Konsultacje prowadzi w języku angielskim oraz niemieckim.

* więcej informacji: https://www.facebook.com/Jivaka.eu/

Obecne warunki w twoim życiu powstały w twoim umyśle i właśnie tam można je poprawić, ale nigdzie indzie j!

Umysł jest centrum twojego osobistego stworzenia, a zebrane słownictwo decyduje o jego jakości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz wykorzystać swoją wewnętrzną energię życiową i siłę swojego umysłu do zamanifestowania tego, czego pragniesz, zapraszam Cię na weekend wspaniałych wglądów i odkryć.

Ponieważ grupa będzie ograniczona do 14 uczestników, zarejestruj się tylko na wypadek, gdybyś chciał wziąć w niej udział.

PRAWO UZDROWIENIA

*English below

+ Czy straciłeś cenny stan zdrowia i czy naprawdę chcesz go ponownie odzyskać?

+ Czy zrobiłeś już wszystko, co ludzie zalecili ci do zrobienia, ale mimo to cierpisz?

+ Czy już straciłeś nadzieję dla siebie

Cóż, mówię ci z pełnym przekonaniem, że posiadasz konkretną siłę, która ma moc przywrócić Ci pierwotny stan pokoju, porządku i zdrowia.

Chociaż ta siła jest obecna w Tobie w każdej chwili, nie może zrobić nic dla ciebie tak długo, jak długo temu zaprzeczasz i tak długo, jak długo będziesz nadawać sens szkodliwym myślom i emocjom.

Dlatego dwudniowe wydarzenie w Krakowie będzie dotyczyło pokazania
1. tego, jak rozwinąć tę wewnętrzną siłę, 2. jak oddzielić się od koncepcji, które powodują twoje obecne cierpienie,
3. jak mamądr prosić, żeby otrzymać,
4. i wreszcie jak naładować swoje ciało siłą życiową.

Tak długo, jak długo wierzysz, że warunki zewnętrzne mają moc przemiany twojego życia, naturalnie będziesz musiał czekać na ratowanie zewnętrzne.

Powiedz mi, jak długo jeszcze chcesz czekać na pomoc zewnętrzną, kiedy cała moc na świecie jest już obecna w Tobie?

Jeśli zdecydujesz się przyjść na warsztaty, prześlij prośbę na mój adres e-mail: jivakaforpoland@gmail.com

Kiedy: 16 i 17 marca 2019 r. – Kraków

Informacje:

Gunther Krüger będzie mówił po angielsku, a jego alosł będą tłumaczone na język polski.

Przynieś dwa koce, notatnik, długopis, coś do picia i 450 zł w gotówce w kopercie z Twoim imieniem i nazwiskiem.

Aby uwolnić się od problemów związanych z pieniędzmi podczas imprezy, przekaż proszę kopertę ze swoją inwestycją przed rozpoczęciem warsztatów.

Nie będzie przedpłaty, więc zaufam Twojemu słowu, że przyjdziesz po tym, jak się zarejestrujesz.

W przypadku, gdy ktoś nie przyjdzie, bez poinformowania o tym na siedem dni przed wydarzeniem, osoba ta nie będzie zaproszona do wzięcia udziału w przyszłym wydarzeniu.

Dziękuję Ci.
_______

O prowadzącym:

Gunther Krueger jest obecnie główną siłą napędową aktywności znanej jako Jivaka Body&Mind. Posiada długoletnie i głębokie doświadczenie w zastosowaniu i przekazywaniu metod służących zdrowiu ciała i umysłu. Swoją edukacje zaczął w 1993r. pod skrzydłami koreańskiego mistrza medytacji i Hap Ki Do – Sonsanim Ko. Myong. W przeciągu kilku następnych lat Gunther Krueger otrzymał pełne studium, którego metody pielęgnuje do dzisiaj. Zawiera ono praktykę sztuki walki, medytacji i tradycjonalnego leczenia naturalnego. Pomiędzy rokiem 1998-2000 Gunther żył głównie w Azji, gdzie otrzymał szczególny przekaz szlachetnych nauk m.in od nauczyciela Chonkgol Setthakorn. Jako pierwszy Europejczyk otrzymał tytuł nauczyciela szkoły Chi Kung. Do tej pory działał w Szwajcarii, Anglii, Polsce i Niemczech dzieląc się swoją wiedzą i udostępniając Jivaka Body&Mind szerszej ilości zainteresowanych podczas warsztatów, wykładów oraz sesji indywidualnych. Równolegle do swojej aktywności jako główny nauczyciel prowadzący kursy jest doradcą „menedżerowania stresu” dla firm i osób prywatnych, oferuje coaching, warsztaty świadomej pracy z ciałem, wsparcia osobistego oraz autorskie treningi uwalniania (dysfunkcja czaszkowo-szczękowa oraz „flux induction”).
Jako nauczyciel współpracuje rownież z międzynarodową organizacją coachingową „VISTAGE”. Od roku 2017 mieszka w Polsce, gdzie oferuje swoją wiedzę osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Konsultacje prowadzi w języku angielskim oraz niemieckim.

* więcej informacji: https://www.facebook.com/Jivaka.eu/

Obecne warunki w twoim życiu powstały w twoim umyśle i właśnie tam można je poprawić, ale nigdzie indzie j!

Umysł jest centrum twojego osobistego stworzenia, a zebrane słownictwo decyduje o jego jakości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz wykorzystać swoją wewnętrzną energię życiową i siłę swojego umysłu do zamanifestowania tego, czego pragniesz, zapraszam Cię na weekend wspaniałych wglądów i odkryć.

Ponieważ grupa będzie ograniczona do 14 uczestników, zarejestruj się tylko na wypadek, gdybyś chciał wziąć w niej udział.

_______
English version:

THE LAW OF HEALING

+Did You lose your precious state health and do you truly wish to establish it again?

+Did You do already everything which people did recommend you to do but still you are suffering?

+Did You already lose hope on yourself?

Well, I tell you with full conviction that you incorporate a concrete force, which has the power to put You back in your original state of peace, order and health.

Although this force is present within You at any moment, it cannot do anything for you as long as you deny it and as long as You continue to give meaning to harmful thoughts and emotions.

Therefore the two days event in Krakow will be concerned with showing You 1. how to address that internal force, 2. how to disentangle from the concepts which create your current suffering, 3. how to claim that, which You want to achieve and finally how to charge your body with the living force.

As long as You believe that external conditions have the power to turn your life from good to bad, you will naturally have to wait for external rescue.

Tell me how much longer do you want to wait for external help, when all the power in the world is already present within yourself?

If you decide to come and learn, please send your request to my email address: jivakaforpoland@gmail.com

16th & 17th of March 2019 – Krakow

Please understand that I will only accept people who have an honest approach but no-one who just wants to be smart.

Gunther Krüger
Info:

Gunther Krüger will speak in English and then be translated into Polish.

Please bring two blankets, a notebook, a pen, something to drink and 450 Zl in cash put in an envelope with your name on it.

In order to be free from money issues during the event please hand over the envelope with your investment before the workshop will start.

There will be no pre payment so I will trust on your word that you will come after you did register.

In case that somebody will not come, without signing off seven days before the event, that person will not be welcome to join in a future event.

  1. Thank you.