DZIADY, czyli Halloween po naszemu! :) – IMPREZA TANECZNA Z PRZEBIERAŃCAMI / 28.10 godz. 21:00 do… ostatniego żywego na parkiecie (he he he…) ;) / / PANTA REI with GHOST (* dressed up) – our Polish style Halloween party! 28.10 from 9:00 PM to … the last living on the dance floor (he he he …) ;)

*(English below)…
 
…To już nasza świecka Kontaktowa tradycja…
– PANTA REI UPIORNA (*przebierana) – DZIADY, czyli Halloween po naszemu! 🙂
(*PRZEBIERANA, to znaczy, że przebranie mile widziane, a nawet wielce WSKAZANE!) 🙂
 
Niedziela, 28 października, od 21:00 do… ostatniego żywego na parkiecie (he he he…) 😉
~~
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”…
– Ano Halloween! – Po naszemu znaczy się po polskiemu! – Czyli że Dziady będą w Kontakcie. 🙂
 
Że tak zacytujemy za naszym wieszczem:
 
„Czśćcowe duszeczki!
W jakiejkolwiek świata stronie:
Czyli która w smole płonie,
Czyli marznie na dnie rzeczki
Czyli dla dotkliwszej kary
W surowym wszczepiona drewnie,
Gdy ją w piecu gryzą żary,
I piszczy, i płacze rzewnie;
Każda spieszcie do KONTAKTU!
Gromada niech się tu zbierze!
Oto obchodzimy Dziady
Są tanuszki, Przyjaciele
jak co tydzień tak i w tę niedzielę”… „Dziady” – A.Mickiewicz
Oddając hołd bogatej polskiej demonicznej tradycji, mamy zaszczyt zaprosić Was – Czyśćcowe Duszeczki, Czarownice, Południce, Nocnice, Zmory, Rusałki Wodne, Topielice, Wąpierze, Wilkołaki, Leśne Duchy, Diabły, Strzygi i Upiory, … na
PANTA REI DZIADOWSKĄ – IMPREZĘ TANECZNĄ Z MUZYKĄ (NIE Z TEGO) ŚWIATA! 😉
Przybywajcie do gromady, u nas przy lampce piekielnego trunku zapomnicie o swych troskach wieczystych i dostąpicie tanecznego odkupienia!
Kiedy? – W niedzielę 28 października – na Łysej Kontaktowej Górze – Szpitalna 40, I piętro, START: 21.00!
Co? – Panta Rei Dziadowska z przebierankami! – Impreza Taneczna z muzyką (nie z tego) świata! – DJ Edward vel Liczyrzepa kontra DJ Junior vel Dusiołek.
PRZEBRANIE MILE WIDZIANE! – A nawet wielce wskazane! 🙂
– Jako inspirację polecam: Bestiariusz Słowiański. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach. – Paweł Zych i Witold Vargas. (Zdjęcie w wydarzeniu pochodzi właśnie z Ich przebogatych zbiorów).
Dla Was – Kontaktowe Zmorki i Upiorki – ze specjalną wieczystą dedykacją: Nieśmiertelny Michael Jackson i Triller! 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
 
P.S. Na miejscu służymy czystą jak nasze słowiańskie dziewoje kranówą, czarną jak noc listopadowa kawą oraz czerwoną, ja krew herbatą. Inne piekielne, ogniste trunki wedle własnych potrzeb przynieście ze sobą! 😉
————————————————————————————–
PANTA REI – IMPREZA TANECZNA Z MUZYKĄ ŚWIATA – 21:00 – 1:00 – Edward Rey, Junior Arto
Zapraszamy na niedzielną IMPREZĘ TANECZNĄ Z MUZYKĄ ŚWIATA – PANTA REI.
/ We invite You on every Sunday Dance Party with Whole World Music – Panta Rei. Come and join us! 🙂
SALA BIAŁA: tango, blues, swing, salsa, etno, rock, improwizacja taneczna i inne takie… – czyli co, komu w duszy gra i w nogach stuka (UWAGA: tańczymy bez żadnych ograniczeń – duszą, sercem, ciałem).
SALA NIEBIESKA: tańce brazylijskie, forró, zouk. (UWAGA: tańczymy bez żadnych ograniczeń – duszą, sercem, ciałem).
Do zatańczenia! Do zatracenia! Do tańcem zaczarowania!
ZAPRASZAMY 🙂
– –
5 zł dla Pana Osiołka
– –
*Tańczymy bos(k)o lub w obuwiu zmiennym.
– –
KONTAKT. Przestrzeń Ruchu i Tańca
ul. Szpitalna 40, I piętro, Kraków
 
_____________________________
 
English version:
 
… This is our secular Contact tradition …
– PANTA REI UPIORNA (* dressed up) – DZIADY, our Polish style Halloween party! With ghostly disguise! 🙂
– It means that the disguise is welcome, and even HIGHLY! 🙂
 
WHEN? Sunday, October 28, from 9:00 PM to … the last living on the dance floor (he he he …) 😉
~~
„Dark everywhere, deaf everywhere,
What will it be, what will it be? „…
– Well Halloween in the Polish style
 
„Prankish ghosts!
In any world of the site:
So what is burning in the pitch,
So it freezes at the bottom of the river
That is for a more severe punishment
In raw implanted wood,
When it burns in the oven,
And he squeaks, and weeps sadly;
Every hurry to KONTAKT!
Let the cluster gather here!
Here we are celebrating Dziady
They are dancing, Friends
and food and drink ” / „Dziady „- A.Mickiewicz
Paying homage to the rich Polish demonic tradition, we are honored to invite you – Purgatory Souls, Witches, Południce, Nocturnes, Bisons, Water Rushes, Vampires, Werewolves, Forest Spirits, Devils and Wraiths … on
PANTA REI DZIADOWSKA – A DANCE PARTY WITH MUSIC (NOT OF) THE WORLD! 😉
Come to the cluster, with us a glass of hellish liquor you will forget your perpetual sorrows and you will get a dance redemption!
 
When? – On Sunday, October 28 – on a „Bald Kontakt Top” 😉 on Szpitalna 40, 1st floor, START: 21.00!
What? – Panta Rei Dziadowska with dressing up! – Dance party with music (not of this) world! – DJ Edward vel Liczyrzepa versus DJ Junior vel Dusiołek.
Disguise is welcome- And even highly recommended! 🙂
– As an inspiration I recommend: Bestiary Slavic. The thing about dwarfs, waterers and waterflies. – Paweł Zych and Witold Vargas. (The picture in the event comes from Their enormous collections).
For You – Contact Sours and Pins – with a special perpetual dedication: Immortal Michael Jackson and Triller! 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
 
P.S. On the spot, we serve as pure as our Slavonic virgins tap water, black as November night coffee and red as a blood tea. Other hellish fiery strong drinks bring with You – according to your needs! 😉
 
_____
 
PANTA REI – A DANCE PARTY WITH THE WHOLE WORLD MUSIC – 21:00 – 1:00 – Edward Rey, Junior Arto
 
We invite You on every Sunday Dance Party with Whole World Music – Panta Rei. Come and join us! 🙂
WHITE ROOM: tango, blues, swing, salsa, ethno, rock, dance improvisation and others … – means what to play in your soul and in your feet knocking (ATTENTION: we dance without any limitations – soul, heart, body).
BLUE HALL: Brazilian dances, forró, zouk. (ATTENTION: we dance without any limitations – soul, heart, body).
WELCOME 🙂
– –
PLN 5 for Mr. Donkey
– –
* We dance barefoot or in variable footwear.
– –
KONTAKT. Space of Movement and Dance
ul. Szpitalna 40, first floor, Krakow