Solfeż / online

Solfeż
Solfeż (z włoskiego solfeggio, od solfa -„gama”, wg nazw nut „sol” i „fa”), metoda kształcenia słuchu muzycznego.

Obejmuje:
1) naukę czytania nut głosem (śpiewem), głównie przy użyciu zgłosek solmizacyjnych (solmizacja),
2) ćwiczenia mające na celu rozwijanie świadomego słyszenia, czyli wrażliwości na poszczególne elementy muzyki.

Głównym celem jest wyczulenie słuchu, wyrobienie pewności i czystości intonacji i trafiania dźwięków głosem oraz pogłębienie ogólnej muzykalności.

ZAPRASZAMY! 🙂

Koszt zajęć:

Dla uczestników Chóru w Kontakcie 🙂
50 zł za miesiąc (4 zajęcia), karnety kontaktowe, jednorazowe wejście: 30 zł

Dla Reszty Świata 🙂
100 zł za miesiąc (4 zajęcia), karnety kontaktowe, jednorazowe wejście: 30 zł

ZAPISY: wassimgib@gmail.com / tel.: 696176998

ŚRODY, g. 16:30 – 17:30