Kurs Wokalny: Poznaj Swój Głos / Start: 8:10

JAK BĘDZIESZ POZNAWAĆ SWÓJ GŁOS W TRAKCIE KURSU:

– Świadoma praca z ciałem, oddechem i głosem
– Techniki budujące zdrowy warsztat wokalisty/ki
– Ćwiczenia wzmacniające aparat techniczny wokalisty/ki
– Świadome operowanie mięśniami używanymi podczas śpiewu
– Świadome operowanie oddechem
– Improwizacja melorytmiczna
– Praktyka kompozycji głosów w czasie rzeczywistym
– Podstawy wokalnej harmonii wielogłosowej
– Stosowanie w praktyce wokalnej faktury polifonicznej i homofonicznej
– Ornamentacja (zdobnictwo) linii melodycznej
– Pieśni wielogłosowe z różnych zakątków świata
– Rytmika
– Kształcenie słuchu
– Współpraca w zespole
– Uważne słuchanie
– Autoanaliza wykonawcza

Odkąd sięgasz pamięcią muzyka i śpiew były bliskie twojemu sercu. W głębi duszy czujesz, że śpiew jest dla Ciebie czymś ważnym, czymś co nie przestaje Cię wołać i stanowi bezcenne źródło przyjemności oraz wsparcie w wyrażaniu i kontaktowaniu się
z własnymi emocjami i pięknem, które nosisz w swoim wnętrzu.
Czy chciałbyś/abyś używać swojego głosu w jeszcze bardziej twórczy, a zarazem przyjemny sposób, bez poczucia skrępowania, oceniania i porównywania; ugruntować swoje doświadczenia w teorii i podążającej za nią praktyce, która przyczyni się do budowy twojego warsztatu wokalisty/ki, pogłębienia wiedzy harmonicznej oraz rozwijania świadomości muzycznej.
Jeżeli pierwsze doświadczenia ze śpiewem masz już za sobą i w naturalny sposób poszukujesz dalszego, opierającego się nie tylko na intuicji, ale wypracowanym warsztacie, rozwoju w tej dziedzinie, to ten kurs jest dla Ciebie. Stanowi on formę kształcenia muzycznego, oferującą Ci konkretne narzędzia, z których korzystać będziesz mógł/mogła w swojej dalszej praktyce wokalnej.
Formuła grupy zamkniętej daje możliwość stworzenia zgranego zespołu, w ramach którego proces nauki będzie mógł przebiegać w płynniejszy sposób. Jej istotnym aspektem jest także budowanie wzajemnego wsparcia i szczerości w procesie.

TEN KURS JEST DLA CIEBIE, JEŻELI CHCIAŁBYŚ/ABYŚ:

– pogłębiać relację ze swoim głosem i ciałem
– doskonalić warsztat wokalny
– wzmacniać i wspierać swój głos w zdrowy sposób
– rozwijać możliwości brzmieniowe głosu
– doskonalić aparat artykulacyjny, oddechowy i rezonacyjny
– pracować nad blokadami technicznymi i mentalnymi w śpiewie
– korzystać w praktyce ze świadomego posługiwania się oddechem oraz mięśniami, których używasz
w trakcie śpiewu
– nabierać pewności siebie w śpiewie
– pogłębiać w praktyce swoją wiedzę z zakresu harmonii, rytmiki i improwizacji
– kształcić słuch muzyczny
– uczyć się uważnie słuchać siebie we wspólnym śpiewie
– praktykować pieśni wielogłosowe
– uczyć się ornamentacji (zdobnictwa) melodycznego i rytmicznego
– usamodzielnić się wokalnie, poprzez świadome panowanie nad własnym głosem
– rozwijać umiejętności dokonywania autoanalizy swojej twórczości wokalnej

W TRAKCIE KURSU:

Swoją uwagę skupimy na głosie, bez pomijania istotnej roli jaką odgrywa w procesie nauki śpiewu nasze ciało. Poprzez pracę z ciałem i poznawaniem świadomego, głębokiego czucia wspierać będziemy potencjał swojego głosu, w formie samodzielnej praktyki, jednak w przeważającej mierze w ramach interakcji wokalno-ruchowych w obrębie grupy. Korzystać będziemy z ćwiczeń emisyjnych i oddechowych wspierających kształtowanie się prawidłowego aparatu wokalno-emisyjnego. W praktyce skupimy się nad rozwijaniem umiejętności z zakresu harmonii wielogłosowej, kształcenia słuchu, rytmiki, zdobnictwa linii melodycznej i improwizacji wokalnej. Często korzystać będę ze swojego instrumentarium w celu wsparcia konkretnych ćwiczeń, interakcji oraz relaksacji. Pojawią się między innymi etniczne instrumenty takie jak: duduk, blul, santur, vast drum oraz bębny obręczowe. W trakcie kursu nie zabraknie też pracy mającej na celu pobudzenie zmysłów, dzięki czemu jeszcze pełniej będziemy mogli odczuwać esencję muzyki. Pojawią się także elementy masażu i relaksacji zarówno dotykowej, jak i słuchowej. Efekty pracy (za zgodą uczestników) będziemy mogli poddawać weryfikacji i autoanalizie poprzez naukę świadomego słuchania oraz audio rejestracji. Tempo pracy dostosowane jest do uczestników. Nie wykluczone, że pewne elementy kursu mogą okazać się dla Ciebie wyzwaniem, dlatego zależy nam na stworzeniu otwartej atmosfery w grupie, w której będziesz czuć swobodę i brak presji. Sam/a decydujesz o tempie swojego procesu i na ile jesteś gotów/owa otworzyć się i odważyć, by brać w czymś udział. W razie dodatkowych pytań lub potrzeby ugruntowania danego materiału istnieje możliwość indywidualnych konsultacji, zaraz po zakończeniu każdego z warsztatu.

O MNIE

ZOFIA TRYSTUŁA
Multiinstrumentalistka i wokalistka. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie, włoskim Konserwatorium w Weronie oraz portugalskim Uniwersytecie Muzycznym w Aveiro. Odbyła międzynarodowy staż, prowadząc zajęcia ze studentami na wydziale World Music (Muzyki Świata) szwedzkiego Uniwersytetu Muzycznego w Goteborgu. Jest współzałożycielką zespołu Organic Noises, wykonującego muzykę w nurcie fusion-jazz z wpływami orientalnymi, wraz z którym wydała dwa albumy: „Organic Noises” i „ReCreationLive” oraz zespołu Anabasis, wykonującego muzykę barokową. Jako wokalistka i instrumentalistka prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju
i za granicą – dotychczas w kilkunastu krajach Europy i Azji – w roli solistki, członkini zespołów muzycznych i orkiestr. Wykonuje muzykę na oboju i rożku angielskim, ale także specjalizuje się w grze na instrumentach historycznych (oboje barokowe: d’amore, da caccia) oraz instrumentach etnicznych z Kaukazu Południowego (duduk, santur, zurna). W swojej twórczości wokalnej i instrumentalnej inspiruje się różnorodnymi stylami muzycznymi. Regularnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje umiejętności, biorąc udział w ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatach i kursach mistrzowskich. Śpiew stanowi dla niej szerokie spektrum poszukiwań artystycznych, pomagających w osobistej, wewnętrznej integralności. Poza działalnością sceniczną, z zamiłowania spełnia się jako pedagog. Prowadzi zajęcia indywidualne, jak i grupowe z zakresu nauki gry na instrumentach oraz wokalistyki. Muzyka jest jej stylem życia oraz sposobem na wchodzenie z ludźmi i innymi żywymi istotami w interakcję

MÓJ KANAŁ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/@ZofiaT

MÓJ PROFIL FB:
https://www.facebook.com/zosia.trystula

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE I OPŁATY

KIEDY:

Kurs Muzyczny – Poznaj Swój Głos rozpocznie się 8 października 2023, a trwać będzie do 17 grudnia 2023, w każdą niedzielę w godzinach 19:15 – 21:00, co stanowi 11 warsztatów trwających godzinę i czterdzieści pięć minut.
W sytuacji losowej, prowadząca zastrzega możliwość przedłużenia kursu do 14 stycznia 2024 lub organizacji zastępstwa. Sytuacja ta dotyczyć może nie więcej niż dwóch spotkań warsztatowych.
W przypadku takim decyzja o przedłużeniu kursu lub organizacji zastępstwa omawiana i podejmowana będzie w porozumieniu z uczestnikami kursu.
Osoby chętne, które chciałyby zapoznać prowadzącą oraz jej styl prowadzenia zajęć przed podjęciem decyzji o udziale w kursie, zapraszam do udziału w nieodpłatnym Warsztatowym Spotkaniu Otwartym, które odbędzie się 24 września 2023 r. o godz. 19:15 – 21:00 w Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca,
Ul. Szpitalna 40 Kraków, II piętro.
Zapisy mailowe obowiązują za równo na Warsztatowe Spotkanie Otwarte jak i Kurs Muzyczny – Poznaj Swój Głos.

GDZIE:

Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca
Ul. Szpitalna 40 Kraków
II piętro
Strona internetowa:

CENNIK:

Udział w 11 spotkaniach warsztatowych Kursu Muzycznego – Poznaj Swój Głos:
950 zł
Ilość miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decydująca jest kolejność zgłoszeń. Ostateczny zapis potwierdza wpłata zadatku.
*Kurs nie uwzględnia karnetów kontaktowych, karty Multisport, OK System.
Jeżeli masz pytania, zachęcam do kontaktu mailowego.

DANE KONTAKTOWE – ZAPISY I PYTANIA:

zofia.trystula@gmail.com