Contemporary Dance / 2 części: Technika i Laboratorium Tańca Współczesnego

wtorki, g. 19:00 – 20:15 / TECHNIKA 
czwartki, g. 18:00 – 19:30 / LABORATORIUM TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
*Można wziąć udział w pojedynczych zajęciach
Zajęcia podzielone są na 2 części:
We wtorki (Sala Biała) będą zajęcia techniczne, podczas których będziemy pracować z określonymi zasadami ruchu, opartymi na połączeniu ciała z grawitacją, bezwładnością, ciężarem i podparciem.
Zajęcia będą obejmowały elementy podstaw techniki i małe frazy choreograficzne, które mają na celu poszerzenie bazy motorycznej i utrwalenie zasad ruchu w różnych wariacjach.
w czwartki (Sala Niebieska) – warsztaty badawcze dotyczące tańca i ruchu, podczas których bierzemy uwagę jako narzędzie do odkrywania własnego sposobu poruszania się i tańca. Warsztaty będą opierać się na różnych proponowanych zadaniach i pytaniach, związanych z tak abstrakcyjnymi aspektami jak czas, przestrzeń, impuls.
Praktyki, techniki i bazy wiedzy wykorzystywane na zajęciach:
-floor work, flying low
-release based technique
-passing through
-axis syllables
-noguchi taizo
-gaga language
-bodymind
Maria Martos – artystka tańca, performerka, badaczka ruchu, nauczycielka tańca współczesnego i praktyk ruchowych, współtwórczyni multidyscyplinarnych projektów i szkoły tańca dla dzieci, pochodząca z Kijowa, obecnie mieszkająca w Krakowie.
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM
Masha o zajęciach:
Taniec współczesny jest dla mnie interesujący ze względu na zwracanie uwagi na zwykłe rzeczy, które są podstawą naszego życia – ciało, ruch, podłoże, grawitację, przestrzeń, czas, połączenie między nimi wszystkimi.
Rzeczy, na które w życiu codziennym nie zwracamy uwagi ale które tym bardziej wymagają naszej uważności, by pogłębić naszą pełną znaczenia obecność. Te rzeczy pozostaną z nami zawsze, nawet wtedy gdy stracimy wszystko inne. Jest to coś, co czyni nas ludźmi, coś, czego nie możemy stracić a mimo to przez nieuwagę tracimy.
Głównym celem moich warsztatów jest przywrócenie tej uwagi ciału.
2 razy w tygodniu bedziemy powracali do siebie poprzez różne praktyki ciała i tańca, które nie tylko nauczą nas słuchać swego ciała, ale także ćwiczą je w delikatny, uważny sposób, tak by czuło się bardziej wolne, pewne siebie i żywotne.
Będziemy rozwijać możliwości naszego ciała: uwolnimy napięcia, zmiękczymy stawy, wzmocnimy połączenia pomiędzy częściami ciała, poczujemy równowagę i koordynację.
Zrobimy to poprzez takie praktyki, jak: released based technique, noguchi taiso, flying low, axys syllabus, passing through i inne
*te zajęcia są odpowiednie dla każdego bez względu na wiek i dotychczasowe umiejętności.
Informacje: maria.mazyra@gmail.com
Nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść.
Na tych zajęciach honorujemy Kontaktowe Karnety oraz jednorazowe wejścia
Nie horujemy karty Multi Sport i Medicover