Sandra Ruthes i Guilherme Rolim z Brazylii

English below…
* Sandra Ruthes uczy tańca od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczęła na uniwersytecie UFPR jako nauczyciel pomocniczy w dziedzinie tańca towarzyskiego na kursie wychowania fizycznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki sportowej na uniwersytecie UFPR oraz studia podyplomowe tańców towarzyskich na uniwersytecie FAMEC. Sandra ukończyła także krajowe stowarzyszenie MTG ds. Tańców towarzyskich Gaúcha. Sandra jest autorką książki „Muzyka dla tańców towarzyskich” oraz DJ – ukończyła akademię muzyki elektronicznej AIMEC International.
Sandra często jest zapraszana do nauczania, gry lub oceniania najważniejszych wydarzeń w Brazylii, takich jak Dançando à bordo, Baila Floripa, Baila Costão, Forró da Lua, Rota dos Famosos, Copa Brasil de Forró, entre outros. Jest również partnerem zarządzającym szkoły tańca pełniąc tam funkcję koordynatora pedagogicznego i pedagogicznego.
* Guilherme Rolim pochodzi z Curitiba – Brazylia, ukończył studia z zakresu elektroniki i rozpoczął studia taneczne na uniwersytecie w 1998 roku. Odegrał istotną rolę w tworzeniu ważnych szkół tańca w Kurytybie takich jak Oito tempos, Centro de dança Jaime Arôxa – PR, Instituto 7 i 8 de dança de salão. Od 2002 roku uczy tańca, uczestniczy w wydarzeniach, kursach i warsztatach doskonalących, nieustannie badając taniec w parze. Dziś jest założycielem szkoły tańca iDance, której jest nauczycielem i dyrektorem administracyjnym. Guilherme Uczy Forró, Samba de Gafieira, Bolero, Soltinho, Sertanejo, Zouk, Salsa i Merengue. Jego zajęcia skupiają się na związku między tańczącą parą a muzyką.
English version:
* Sandra Ruthes is teaching dance since 1996. She started her career in UFPR university as an auxiliar teacher on the social dancing discipline of the physical education course. She has a postgraduate degree in sport pedagogy by UFPR university and postgraduate degree in social dances by FAMEC university. Sandra is also graduated by MTG national association for gaúcha social dances. Sandra is the author of “Music for social dances” book and DJ graduated by AIMEC International electronic music academy.
Sandra is frequently invited to teach, play or judge on the most relevant events in Brazil like Dançando à bordo, Baila Floripa, Baila Costão, Forró da Lua, Rota dos Famosos, Copa Brasil de Forró, entre outros. She is also a manage partner of Dance dancing school acting as teacher and pedagogy coordinator.
 
* Guilherme Rolim is from Curitiba – Brazil, graduated in Electronic Engineering and started his dancing studies still at the university in 1998. He played a relevant role in the founding of important dancing schools in Curitiba like Oito tempos, Centro de dança Jaime Arôxa – PR, Instituto 7&8 de dança de salão. He has been teaching dance since 2002 and attending events, courses, and improvement workshops, constantly studying couple dancing. Today he is the founders of iDance dancing school, on which he is a teacher and administrative director. Guilherme Teaches Forró, Samba de Gafieira, Bolero, Soltinho, Sertanejo, Zouk, Salsa and Merengue.
His classes focus the relationship between the dancing couple and their relationship with the music.