FREESTYLER KIDS (7-12 lat)

 
Każdy wtorek, godz. 16:00 – 17:00 / start 6.03
 
~~
(PL)
Freestyler Kids – zajęcia taneczne dla dzieci polączone z dobrą wesołą zabawą. Poznajemy różne style tańca, jak hip-hop, house, locking, afro, modern, taniec eksperymentalny. Całą radosną grupą uczymy się podstawowych kroków, wprowadzamy elementy improwizacji, choreografii, mieszamy różne techniki, opowiadamy tańcem historie. Eksperymentujemy wykorzystując bogaty nieskończony świat dziecięcej wyobraźni, odkrywając indywidualność i niepowtarzalność każdego.
W każdej chwili można dołączyć się do naszej grupy.
 
Zajęcie prowadzone w języku angielskim (oraz porozumiemy się w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim).
 
 
Freestyler Kids
 
(ENG)
Freestyler Kids – dance classes for children combined with a good fun. We are learning different dance styles as hip-hop, house, locking, afro, modern, experimental dance. The entire group joyful learn the basic steps, adding an elements of improvisation, creating a small choreography, stories, mixing different techniques. We experiment using rich infinite world of a child’s imagination, revealing the individuality and uniqueness of each.
Your child can join our group at any time during the year.
The course is conducted in English ( Polish, Ukrainian, Russian as well).
Contact and registration:
Tatiana Buniak
Tel. 796465583
bynyaktatyana@gmail.com

Prowadzący:

Trener personalny, choreograf, tancerz Tatiana Buniak

Poziom:

Początkujący

Wiek:

Dzieci, młodzież

Wczesniejsze zapisy:

Tak

Tatiana Buniak
Tel. 796465583

Jak się ubrać:

Wygodny strój sportowy, zmienne obuwie

Terminy