KOCHANI, PRZERWA WAKACYJNA! 

Sierpień niestety w tym roku należy do remontu… Robimy małą przerwę i z a p r a s z a m y   W a s   p o n o w n i e   o d   w r z e ś n i a 

do czyściutkiego, pachnącego, świeżutkiego i stęsknionego za Wami i akcją Kontaktowego Domku. 🙂